Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Request. Show all posts

request to close country from ten partyකොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා අවම වශයෙන් සති 03ක කාලයක්වත් රට වසා දමන ලෙස ආණ්ඩුව නියෝජනය කරනු ලබන දේශපාලන පක්ෂ 10ක මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අත්සනින් යුතුව ලිපියක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත යොමු කර තිබෙනවා. 

කොවිඩ් ආසාදිත වීම නිසා සෞඛ්‍ය සේවකයින් බොහෝ පිරිසකට සේවයට වාර්තා කිරීමට නොහැකි වීම නිසා රෝහල්වල මේ වන විට අදාළ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේ අසීරුතාවයක් පැන නැගී ඇති බව වාර්තා වනවා. මේ හේතුවෙන් ඉදිරි සති දෙක තුළ ලංකාව ද ඉන්දියාවේ තත්ත්වයට නොදෙවෙනි වනු ඇති බවයි මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ. 

request to further travel restrictionදැනට පනවා ඇති සංචරණ සීමා හේතුවෙන් යම් තාක් දුරට කොවිඩ් රෝගය පාලනය වීමක් සිදු වී තිබුණ ද පවතින තත්ත්වය අනුව රට විවෘත කළහොත් දැඩි අවදාම් සහගත තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය පවසනවා. කොවිඩ් රෝගීන් දෛනිකව වාර්තා වන ප්‍රමාණය වැඩිවීම හේතුවෙන් සංචරණ සීමා කාලය තවත් සතියක් දක්වා දීර්ඝ කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් මඟින් දැනුම් දී ඇති බව සඳහන්. 

රාජ්‍යයන්හි අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට මැදිහත් නොවන ලෙස අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.  ජනාධිපතිතුමා මේ බව පවසා ඇත්තේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ඉහළ පෙළේ එක්දින සමුළුව වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ අමතමින්. 

සුගිය පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයෙන් තේරී පත් වූ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ 150කට ආසන්න පිරිසගෙන් 100 දෙනෙක් පමණ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වී ඇමතිකම් ඉල්ලා සිටින බව වාර්තා වනවා. 

https://www.gossiplanka.com/2020/07/mahndananda-request.html
2011 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් අවසන් මහා තරඟය පාවා දුන් බවට තමන් සැක කරනවා යැයි හිටපු ක්‍රිකට් අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟම ඒ පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ වුණා.  ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය විසින් ආරම්භ කළ මෙම විමර්ශනය සඳහා එවක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තේරීම් කමිටු සභාපති අරවින්ද ද සිල්වා, උපුල් තරංග සහ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර යන අය ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීම සඳහා කැඳවා තිබුණා.

https://www.gossiplanka.com/2020/06/request-from-health-sector.html
ටෙහි නායකයින් සහ දේශපාලඥයින් ජනතාවට නිවැරදි පණිවුඩ ලබා නොදුනහොත් රටෙහි තත්ත්වය ඉතා භයානක විය හැකි බව  අංගොඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික‍්‍රම මහතා කියා සිටිනවා. පසුගිය දිනක දේශපාලඥයෙක්ගේ අවමඟුල් උත්සවයක දී කටයුතු සිදු වූ ආකාරය ඉතාමත් වැරදි සහගත බව ඒ මහතා කියා සිටියා.

https://www.gossiplanka.com/2020/05/election-commissioner-request.html
කොවිඩ් -19 වසංගතය හේතුවෙන් දිනෙන් දින කල් යන මහ මැතිවරණය පිළිබඳව මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා අදහස් දක්වා තිබෙනවා. කොමසාරිස්වරයා කියා සිටින්නේ කොරෝනා වසංගතය සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වන තෙක් මැතිවරණය පැවැත්වීමට බලා සිටීම කළ නොහැකි කාරණයක් බව යි.

ස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා ලේඛකාධිකාරි පූජ්‍ය මැදගම ධම්මානන්ද හිමියන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනෙන රටේ නායකයා තෝරාගැනීමේ අවස්ථාවේදී මෙරට මහා සංඝරත්නයේ හඬට ඇහුන්කම්දී තීරණ ගන්නා ලෙසයි. උන්වහන්සේ ජනතාවට අවධාරණය කරමින් පවසා සිටින්නේ මෙවරද සිංහල ජාතිය මැතිවරණයේ දී දෙකට වන බවත් සුළු ජාතීන් ඉල්ලන වරප්‍රසාද සියල්ල ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ පිහිටෙන් රාජ්‍ය පාලනයකට යාමට සිදුවන බවත්ය.

"ආදරණීය ඉන්දීය ක්‍රිකට් ලෝලීන් වෙත, ඔබට තවදුරටත් අවසන් තරඟය නැරඹීමට අවශ්‍ය නැතිනම් කරුණාකර නිල වේදිකාව (ICCවෙබ් අඩවිය) හරහා ඔබේ ටිකට්පත් නැවත විකුණන්න. මේ අවස්ථාවේදී විශාල ලාභයක් ලබා ගැනීමට ඇතැමුන් උත්සාහ කිරීමට පෙළඹවී සිටින බව මම දනිමි. ධනවතුන්ට පමණක් නොව කරුණාකර සියලු අව්‍යාජ ක්‍රිකට් රසිකයින්ට ද ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න"

නවසීලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩයමේ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක ජේම්ස් නිෂම් සිය ටිවිටර් ගිණුම හරහා සටහනක් තබමින් ඉන්දීය ප්‍රේක්ෂකයින් ගෙන් කර තිබූ ඉල්ලීමක් තමයි ඒ සඳහන් කළේ. 

wdfhu .hkd lrk tl uf.a tlu isyskhhs
m%skaia Wohf.ka b,a,Sula

uf. ohdnr risl risldúhkag uf.a f;dr;=re wjYH nj uu okakjd' uu oekg ;rula ÿrg iqj fjñka bkakjd' ta uf. kx.s;a" thf. mq;d iy Thd, yefudau ksid'' ug f.dvdla Woõ l< Thd,g msx'' ta jf.u uf.a bÈß


rg heug fhdaIs; l< b,a,Su
Widúh m%;sla‍fIam lrhs

W.kavd ckdêm;s moú m%dma;s ieureï Wf<, ksñ;af;ka ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d iuÕ i;shl ld,hla‌ úfoaY.; ùug fhdaIs; rdcmla‍I uy;d wêlrKfhka l< b,a,Sula‌ m%;sla‍fIam l< lvqfj, ufyia‌;%d;a Oïñl fyaumd, uy;d tu b,a,Su uydêlrKh fj; fhduq lr  iqÿiq ksfhda.hla‌ ,nd .ekSug yelshdj we;ehs okajd isáfhah' úksiqrejrhd tu ksfhda.h lf<a fhdaIs; rdcmla‍I uy;d fjkqfjka fmkS isá ckdêm;s kS;s{ chka; ùrisxy uy;d
ue;s weue;sjreka ÿka
u;ameka n,m;%
ish,a, wfydaiS

wdKavqfõ ue;s weue;sjreka iy Tjqkaf.a wkqoekqu u; ish ys;j;=kag ,nd§ we;s u;ameka n,m;% ish,a,u wfydais lrk f,i rcfhka b,a,d isàug wd.ñl kdhlfhda iy isú,a ixúOdk l%shdldÍyq /ila iQodkï fj;s' uyskao rdcmla‍I md,k iufha§ fuf,i u;ameka n,m;% 100lg wêl ixLHdjla ,nd§ug lghq;= lr we;s njg f;dr;=re fy<sorõ ùu ksid

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page