Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Strike. Show all posts

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සම්පත් විදේශයන්ට විකිණීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ තීරණ වෙනස් නොවන්නේ නම් දිවයින පුරා දැවැන්ත වැඩ වර්ජනයක් දියත් කරන බව විදුලිබල මණ්ඩල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සංවිධානය පවසනවා. 

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයන් මත වසා දමා තිබූ පාසැල් ලබන අගොස්තු මාසයේ දී විවෘත අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පසුගියදා මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර තිබුණා.

ද (12) සිට මාර්ගගත ක්‍රමය හෙවත් ඔන්ලයින් ක්‍රමය ඔස්සේ සිදු කල ඉගැන්වීම් කටයුතුවලින් ඉවත්වීමට ගුරු සංගම් තීරණය කර තිබෙනවා. 

දිවයිනපුරා රෝහල්වල කණිෂ්ඨ සේවකයින් තම වෘත්තීය ගැටළු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් පැය 48ක වැඩ වර්ජනයක් ඊයේ (24) දියත් කලා.

මේ හේතුවෙන් රෝගීන් බොහෝ පිරිසකට ඉතා දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ දීමට සිදු වුණා. 

කො
ළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ පාලනය වරාය අධිකාර්ය යටතට ගන්නැයි බලකරමින් අද සිට නැවතත් වරාය සේවකයින්වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. 

ඒ සඳහා වෘත්තීය සමිත් 23ක් එක්වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

https://www.gossiplanka.com/2020/06/strike-bussa-prison.html
බූස්ස බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින කොස්ගොඩ තාරක, වෙලේ සුදා, පොට්ට නවුෆර්, කංජිපානි ඉම්රාන් වැනි ප‍්‍රබල ගණයේ අපරාධකරුවන් ආහාර වර්ජනයක න්රත වී සිටිනවා. ඒ ඊයේ දිනයේ (25) සිටයි.

https://www.gossiplanka.com/2020/06/kolpity-strike.html
මෙරිකානු පොලීසිය විසින් කළු ජාතික ජෝර්ජ් ෆ්ලොයිඩ් ඝාතනය කිරීමට විරෝධය පාමින් පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය විසින් කොල්ලුපිටිය පිහිටි අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් දියත් කර තිබෙනවා. එම උද්ඝෝෂණය පැවැත්වීම තහනම් කරමින් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියෝගයක් ද නිකුත් කර තිබුණ ද අධිකරණ අණ නොතකා ඔවුන් මෙම විරෝධතාවයේ නියැලී තිබෙනවා.

වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය අවම ප්‍රමිතිය නීතිගත නොකිරීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් හේතුකරගෙන ලබන සඳුදා සිට දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සූදානම් වනවා.

ත්‍රීකුණාමලයේ කන්නියා උණුවතුර ලිං පුරාවිද්‍යා භූමියේ පිහිටා ඇති  දාගැබේ සංරක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ වීම නිසා ඊයේ (16)  කලබලකාරී තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ එම සංරක්ෂණ කටයුතු වලට විරෝධය දක්වමින් පිරිසක්  එම ස්ථානයට කඩා වැදිමට ගත් උත්සහය නිසා.  

දෙමල ජාතික සන්ධාන වන්නි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස්.ශ්‍රිධරන් හා එම පක්ෂයේ මඩකලපුව  දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස්.යෝගේෂවරන් ඇතුළු පිරිසක් මෙලෙස විරෝධතාවය දක්වීමට පැමිණ සිටියා.

ද (08) දිනයේ කොත්මලේ පූඩළුඔය ප්‍රධාන මාර්ගය හරස් කර විරෝධ පාඨ සඳහන් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින්  කොත්මලේ මල්වේව ප්‍රදේශයේ පාසල් සිසුන්ගේ දෙමාපියන් විසින් විරෝධතාවක් පැවැත්වූවා. ඒ ප්‍රදේශය අවට දිවියෙකු ගැවසීම හේතුවෙන් දින 5ක සිට වසා දමා තිබෙන පාසලක් නැවත විවෘත කරන ලෙස ඉල්ලමින්. 


දුම්රිය මෙහෙයුම් අධික්ෂණ නිළධාරි වෘත්තිය සමිති සන්ධානය පවසන්නේ අද (19) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වැඩවර්ජනයක නිරතවිමට තීරණය කර ඇති බව යි.

සෑම ක්‍රිකට් තරගයක් අවසානයේදීම ඒ ඒ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකු හෝ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරියෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වීම සාම්ප්‍රදායික වශයෙන් සිදුවනවා. නමුත් ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ ඕස්ට්‍රේලියාව සමග ඊයේ (15) පැවති තරගයෙන් පසුව පැවති මාධ්‍ය සාකච්ජාව සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් හෝ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. 

සිය ඉල්ලීම් සඳහා අද විසදුම් ලබා නොදුනහොත් දිවයින පුරා අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට එළඹෙන බව සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ උපවාසයේ නිරත ශ්‍රී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ සේවකයින් ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන් මේ බව ප්‍රකාශ කලේ පක්ෂ මහලේකම්, අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් සමඟ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේදී අද පෙරවරු පැවැත්වූ සාකච්ඡාවලින් අනතුරුවයි.

Bfha uOHu rd;%sfha isg
m%jdyk ix.ï 26la j¾ckfha

ie,iqï l< mßÈ ov uqo,a ixfYdaOkhg tfrys j¾ckh iaÓrju Bfha uOHu rd;%sfha isg ^02& isÿlrk nj;a ish¨‍u ixfYdaê; ov uqo,a wl=<d .kakd f;la wLKavj §m jHdma;j j¾ckh f.k hk nj;a nia ix.ï we;=¿ r:jdyk ksfhdað;fhda wjOdrKh l<y' lsisÿ idlÉPdjlska m,la fkdue;s nj;a idlÉPdj,ska f;drju ixfYdaOkh lsÍugfyg Èkfha ie,iqï lr ;snQ jev j¾ckh
j¾clfhda yl=<d .kS

fi!LH" ÿïßh" m%jdyk iy nexl= we;=¿ lafIa;% .kkdjl jD;a;Sh iñ;s wo uOHu rd;%sfha isg tlaÈk jev j¾ckhla iQodkï lr ;snqfKa whjeh fhdackdj,g úfrdaOh oelaùu i|yd h' rdcH w¾O rdcH yd fm!oa.,sl wxYfha jD;a;Sh iñ;s tluq;=fõ iu le|jqïlre iuka r;akm%sh mejiqfõ" wdKavqj ,nd ÿka iyk i,ld n,d fhdackd jQ jevj¾ckh

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page