Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Situation. Show all posts

කොරෝනා වසංගතයෙන් දිනෙන් දින මිය යන පිරිස වැඩි වන බැවින් පවතින සංචරණ සීමා තවත් දැඩිකල යුතු බව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය නිවේදනය කරනවා. ඔවුන් එම නිවේදනයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ කොරෝනා ව්‍යසනයේ උච්චතම අවස්ථාවට පැමිණි ඇති මේ මොහොතේ ප්‍රමාද වී වුවද නිසි පිළියම් යෙදීම වඩා ඵලදායක විය හැකි බවයි. 

කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් ඉතා සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම නිසා රෝහල්වල තත්ත්වය ඉතා දරුණු අතට හැරෙමින් තිබෙනවා. 

srilanka serious condition covid infection
දැ
නට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පැතිරයන කොවිඩ් ප්‍රභේදය මඟින් පෙනහළුවලට බරපතල හානි සිදු කරන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ විධායක සභික වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ මහතා පවසනවා. පෙනහළුවල නිව්මෝනියා තත්ත්වයක් ඇති කරවීම මෙන්ම එම නිව්මෝනියා තත්ත්වය රුධිරය කැටිගැසීමත් සමඟ පැමිණෙන බැවින් මෙය ඉතා බරපතල බව ඔහු වැඩි දුරටත් කියා සිටිනවා. 

India Situation worse

න්දියාවේ කොවිඩ් වෛරසය හේතුවෙන් මිය යන සංඛ්‍යාව ඉතා සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතිනවා. ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලක්ෂ 04 ඉක්මවා වාර් තා වුණා. 

න්දියාවේ සෞඛ්‍ය සේවා බිඳ වැටීමට ආසන්න බව එරට වෛද්‍යවරුන් පවසනවා. එසේම එරට මාධ්‍ය අනාවරණය කරන්නේ අනෙකුත් අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන්ද අඩාල වී ඇති බවයි. 

ලුත් අවුරුදු කාල සීමාවෙන් පසු අයි.ඩී.එච් රෝහලට ඇතුළත් කළ කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතයින් ප්‍රමාණය ඉහළ ගොස් ඇතිබව රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ඉන්දියාව මේ වන විට ඉතා දැඩි අවදානම් තත්ත්වයකට පත්ව තිබෙනවා. 

සුගිය කාලයේ දී ජනතාවට රට පුරා නිදැල්ලේ යෑමට ඉඩ දීමෙන් ගණනය කල නොහැකි විශාල කොරෝනා ‍රැල්ලක් නිර්මාණය වී ඇති බව සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. 

ශ්‍රී ලංකාවෙන් හමුවූ වූ වැඩිම කොවිඩ් - 19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඊයේ (02) දිනයේ දී වාර්තා වුණා. ඒ ආසාදිතයින් 878ක් ලෙසින්. 

''බුරවි'' සුළි කුණා‍ටුව මේ වන විට ගොඩබොමට ආසන්නව පවතින අතර, එය ඉදිරි පැය 02 තුළ ත්‍රිකුණාමලය සහ පේදුරු තුඩුව අතරින් මුලතිව්වලට ආසන්න ගොඩබිමට ඇතුළුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
 

''බුරවි'' සුළි කුණා‍ටුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ නවතම තත්ත්වය දැක්වෙන නිවෙදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වූ කොවිඩ් -19 රෝගීන් කිහිපදෙනා නිසා එය හදිසි තත්ත්වයක් ලෙස දැනුම් දී ඇති අතර එය සමාජය තුළ තවදුරටත් සම්ප්‍රේෂණය පාලනය කල යුතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර සිටිනවා.

එම නිවේදනය පහතින්.

gossip news
කොරෝනා වෛරසයෙන් වැඩිම අවදානමක් ඇති වූයේ එම වෛරසය ව්‍යාප්තියෙන් 04,05 සහ 06 වන සතිවල බවත් දැන් ලංකාව සිටින්නේ 05 වන සතියේ නිසා අප්‍රේල් මස 25 වැනිදා වන විට රටටම යම් සුබ ආරංචියක් ලබාදීමට හැකිවනු ඇති බවත්  යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා.ඒ මහතා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඒ සඳහා දැඩි පරිශ්‍රමයකින් කටයුතු කරන සෞඛ්‍ය අංශ, යුද හමුදාව, පොලිසිය ඇතුළු සියලු කණ්ඩායම් වලට උපරිම සහයෝගය දෙන ලෙසත් ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත නිවාසවලටම වී සිටිමින් සියළු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රම පිළිපඳින ලෙසත් ය. 

gossip lanka
ලුත් අවුරුද්ද අවසානවන තෙක් දැනට පවතින කොරෝනා මර්දන වැඩසටහන් ඒ අයුරින්ම පවත්වාගෙන ගොස් අලුත් අවුද්ද අවසන් වීමෙන් පසු පවතින තත්ත්වය විමර්ශනය කර ඊළඟ පියවර ගන්නා බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා. ඒ වන විට කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තවීමේ අවදානමෙන් තොර දිස්ත්‍රික්කවලට දැනට පනවා ඇති සීමාවන් ඉවත් කළ හැකි වනු ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශ වැඩි දුරටත් කියා සිටින්නේ.

තාලියේ ගතවූ පැය 24 තුලදී  කොරෝනා වෛරසයෙන් පුද්ගලයින් 627 දෙනෙක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. කොරෝනා වෛරසයෙන් හේතුවෙන් එක් රටක දිනක දී මියගිය වැඩිම පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව මෙය වනවා.

මේ වන විට  ඉතාලියේ ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති මුළු පුද්ගලයින් ගණන 4,032ක්. එසේම මුළු කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 47,021 ක් බවයි එරට සෞඛ්‍ය බලධාරින් සඳහන් කරන්නේ. 

kdu,a rdcmlaI w;awvx.=jg .kakehs
rcfha n,j;=kaf.ka n,mEï

yïnkaf;dg wdfhdack l,dmhg uq,a ., ;eîug tfrysj úfrdaO;djfha fhÿk iy fmdÿ foafmd< ydks l< nj lshk mkia fofkl= ^52& fmd,sish úiska Bfha ^07& w;awvx.=jg f.k ;sfí' yïnkaf;dg ufyaia;%d;ajrhdckm;s f,alï ld¾hd, mßY%hg
nf,ka we;=¿ùug W;aidy l<

wdndê; rKúrejkag c, yd l÷¿ .Eia m%ydrhla
- (Video & Photos)

ckm;s f,alï ld¾hd,h mßY%hg nf,ka we;=¿ùug W;aidy l< wdndê; rKúrejka yd iajdókajykafia,dg ckdêm;s f,alï ld¾hd,h bÈßmsg§ fmd,Sish úiska c, yd l÷¿ .Eia m%ydrhla t,a, lf<ah' fï úfrdaO;dj fya;=fjka .d¨‍uqj fodr wNshi oeä r: jdyk ;onohlao meje;sK' m‍%ydrh ksid wdndê; rKúrejka ÿjkag fyda fkdyelsj oeä wirK ;;ajhg m;a jQy' fmd,sish úiska úfrdaO;d md .ufka ksr; jQ
;reKhdf.a urKfhka
mqia‌ie,a,dj le<fUhs

fmd,sisfha bkak uy;a;=re u,a,sg .ykjd uu oela‌ld

mqia‌ie,a,dj fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k isá ;reKhl= fmd,sia‌ isr ueÈßh ;=<§ ñhhefï isoaêhlg úfrdaOh m<lrñka ñh.sh ;reKhdf.a {;Ska yd m%foaYjdiSyq Bfha mqia‌ie,a,dj fmd,sish bÈßmsg Woaf>daIKhl ksr; jQy' ñh.sh ;reKhd fmd,sia‌ isr ueÈßfha r|jd isáh§


Woa.;j we;s wdmod ;;ajh ksid
i÷od rcfha ksjdvq kE

i÷od ksjdvq §fï yelshdj wju nj
ia‌jfoaY lghq;= weue;s jðr wfíj¾Ok uy;d mjihsrfÜ Woa.;j we;s wdmod ;;a;ajh fya;=fjka ,nk i÷od ^23 jeksod& rcfha ksjdvq Èkhla‌ f,i m%ldYhg m;a fkdlsÍug rch ;SrKh lr we;' fjila‌ W;aij Èk fol ^21 iy 22& fikiqrdod iy bßod Èkj,g fh§ we;s neúka bßod ksjdvqj i÷odg ^23 jeksodg& ,nd§ug óg fmr rcfha wjOdkh fhduqù ;snq‚' kuq;a rfÜ we;sj ;sfnk yÈis wdmod ;;a;ajh ie,ls,a,g f.k úm;g m;ajQjkag iyk ie,iSug rdcH ks,OdÍkaf.a fiajh w;HjYHùu ksid


rg mqrd uy jeis
wvq mSvk ;;a;ajh bkaÈhdj foig

rgmqrd weoyef,k jeis fya;=fjka úúO m%foaYj, kdh hdï yd c,.e,sï wjodkula mj;sk nj wdmod l<ukdlrk uOHia:dkh fmkajd fohs' fï wkqj fld<U" urodk" je,a,j;a;" ;=kauq,a, uy mdrj,a Bfha Èkfha ^15& jeysj;=ßka hgúh' fmf¾od ^14&ikaOHdfõ isg .ïmy" wïn,kaf.dvg" n,msáh wd§ m%foaY .Kkdjlg uy jeis jefgk nj jd¾;d fjhs' Bfha Wfoa 11'50 jk úg tu fmfoiaj,g tl È.g jeis ,efnk nj o jd¾;d úh'
fld<Ug o Bfha ^15& fmrjrefõ isg weo yef<k wêl jeis fya;=fjka ud¾. lsysmhlu .ukd.uk lghq;= wiSre ù we;' mdkÿr k,aÆrej m%foaYfha we;sjQ iq<Õlska

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page