Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Mahela Jayawardene. Show all posts

2011 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරඟය ශ්‍රී ලංකා පිලට ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකිව තිබියදීත් එය පාවා දුන් බවට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේ මහතා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කිරීමත් සමඟම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ඇතුළු බොහෝ දෙනා එයට ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණා. 

මහේල ජයවර්ධන, කුමාර් සංගක්කාර, ලසිත් මාලිංග, අරවින්ද සිල්වා ඇතුළු බොහොමයක් දෙනා තම තම අදහස් නොයෙක් මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රකාශ කර තිබුණා. 


md.uk w;r;=r W;=f¾ ;re‚hla
ufya,j ism .kS
^PdhdrEm&

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ysgmq kdhlhska fom<la fjk l=ud¾ ix.laldr yd ufya, chj¾Okf.a iyNd.S;ajfhka g%ේ,a md.uk Bfha ^06od& hdmkh fmaÿre;=vqfjka wdrïN jqKd' th fojqkaor ;=vqj


ufya, chj¾Ok .ek wkdjels

ufya, chj¾Ok hkq l%slÜ l%Svdfjka f,dj ÈkQ l%Svlfhls' Tyqg ,dxflah fma%laIlhska fukau f,dj mqrdu l%Svd f,da,Skaf.a wdl¾IKh fkdu|j ,enq‚' wog;a tu wdl¾IKfha wvqjla fkdue;s w;r ufya,f.a bÈß Ôú;h fjkiaùï ms<sn| foay ,laIK úoHdj wkqj lsj yelafla fudkjdo hkak úuid n,uq'

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page