Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Divulapitiya. Show all posts

ලුත්නුවර ප්‍රදේශයේ විනෝද චාරිකාවකට සහභාගී වූ පුද්ගලයින් පිරිසකට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව අනාවරණය වී තිබෙනවා.
 

කොරොනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වූ දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයේ කාන්තවගේ 16 හැවිරිදි දැරියට ද කොරෝනා වෛරසය අසාදනය වීඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. 


rkackag ms<s;=re fkd§
ÿrl:kh úikaê l<

m%dfoaYSh f,alïjßhg jev jr§
(Video)

Èjq,msáh m%dfoaYSh f,alïjßh ksfhdacH weue;s rkacka rdukdhl uy;dg ksis mßÈ ms<s;=re fkd§ cx.u ÿrl:kh úikaê lsÍfuka rcfha ks,OdÍkaf.a j.lSï iy fiajd,dNSkaf.a whs;Ska˜‍ ms<sn| 11$2015 ork rdcH pl%f,aLh W,a,x>kh lr

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page