Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Port. Show all posts

කො
ළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ පාලනය වරාය අධිකාර්ය යටතට ගන්නැයි බලකරමින් අද සිට නැවතත් වරාය සේවකයින්වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. 

ඒ සඳහා වෘත්තීය සමිත් 23ක් එක්වන බවයි වාර්තා වන්නේ.fld<U jrdh f,dalfha fyd|u jrdhka
25 w;rg tla fjhs

f,dalfha fyd|u jrdhka 25 w;rg meñŒug fld<U jrdh iu;a fõ' ta cd;Hka;r we,a*d,hsk¾ (Alphaliner) 2017 j¾. lsÍug wkqj fõ' tu j¾.SlrKhg wkqj 2016 j¾Ifha§ f,dalfha fyd|u jrdhka w;ßka fld<U jrdhg 23jeks ia:dkh ysñj ;sfí' 2015 j¾Ihg idfmalaIj th ia:dk ;=klska

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page