Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Garden. Show all posts

national sandalwood gardenත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ඉදිකරනු ලැබූ ''ජාතික සඳුන් උයන'' අද (20) ජනතා අයිතියට පත් කරනු ලබනවා. මෙම ජාතික සඳුන් උයන නිර්මාණය කරනු ලැබූයේ ''සෞභාග්‍යයේ දැක්ම'' ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුවයි. 


fmardfo‚h u,aj;af;a
wfma%,a wdodhu ñ,shk 43la

miq.sh wfma%,a udifha uykqjr fmardfo‚h WoaNso WoHdkh keröug meñ‚ foia úfoia ixpdrlhskaf.ka remsh,a ñ,shk 43 l wdodhula ,enqKq nj WoaNso WoHdk Ndr ks,Odßfhla wmg i|yka lf<ah' jika; iufha i;=gq pdßldj, meñ‚ foaYSh yd úfoaYSh ixpdrlhska w;ßka ;=ka,laI úis kj oyia y;aish y;,sia y;r fokl= fmardfo‚h WoaNso WoHdkh keröug meñ‚ nj;a Tjqka w;ßka

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page