Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Constitution. Show all posts

ව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් මෙම වසර අවසන්වීමට පෙර ගෙන එන බව අධිකරණ ඇමති අලි සබ්‍රි පවසනවා.

එම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සැකසීම සඳහා විශේෂඥ කමි‍ටුවක් පත් කර ඇති අතර එම කමි‍ටුව මඟින් නව ව්‍යවස්ථාවට අදාළ මූලික කෙ‍ටුම්පත ලබන මස අවසානයට පෙර භාරදීමට නියමිත බවයි ඇමතිවරයා වැඩි දුරටත් පවසා සිටින්නේ. 

https://www.gossiplanka.com/2020/09/20th-amendment-constitution.html
20 වන ආන්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙ‍ටුම්පත රජයේ මුද්‍රණාලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. එය පාර්ලිමේන්තුව හරහා සම්මත කර ගැනීමට රජය අදහස්කර ගෙන සිටිනවා.

අදාල කෙ‍ටුම්පත පහතින්.

wjxlj jHjia‌:dj fjkia‌ 
lsÍuj;a isÿúh hq;=hs
ysgmq ckm;s uyskao rdcmla‍I

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d kdrdfyakamsg wNhdrdufha§ foaYkhl§ fufia mejish' wdKa‌vqfõ fndre wy,u ñksiqkag ;s;a; fj,d ;sfhkafk' ta ksid jHjia‌:dj fjkia‌ lrk tlj;a wjxlj isoaO fjkak ´fka' udÿ¿jdfõ fidaNs; yduqÿrejkaf.a Y%S foayh bÈßfha ckdêm;s;=ud m%isoaêfhau úOdhl ckdêm;s l%uh uq¿ukskau wfydais lrk njg Èjqrmq ksid fï j;dfõ wdKa‌vqj ta ldrKh bgq lrkq we;ehs

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page