Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Abused. Show all posts

බාල වයස්කාර දැරියක් ලවා ඇයගේ දෙමව්පියන්ට ආහාර සමඟ නිදි පෙති මිශ්‍ර කර ලබා දී අවස්ථා ගණනාවක දීම එම දැරිය ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කල පුද්ගලයෙක් අතුරුගිරිය පොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. 

ldka;djl ldurhg f.k
w;m; .E lmqjd

ld,s uE‚hkaf.a ÈIaá n,fhka frda. iqjlrk" ksfjiaj, we;s fodia ksfodia lsÍu yd Ydka;sl¾u lrk lmqjl= f,i fmkS isá i,a,d,hl= j÷rU fmd,sish uÕska w;awvx.=jg f.k we;' fufia w;awvx.=jg f.k we;af;a 23 úhe;s j÷rU fohshkaor m%foaYfha mÈxÑ tlaore msfhls' iellre úiska mj;ajd f.k hk foajd,hg meñ‚ j÷rU m%foaYfhau hqj<lg Tjqkaf.a ksfjfia fodaIhla we;s nj;a tu ldka;djg

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page