Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Tuk. Show all posts


tx.,ka;fhka wdmq
;%Sù,a fl,a,

;‍%Sú,a tl  ,xldfõ f.dvla ckm‍%sh jykhla'  fï ;‍%Sú,a tlg f.dvla wdof¾ lrk úfoaYSh ;re‚hla bkakjd' kuq;a  bkafka,xldfõ jqKdg thd ,xldfõ flfkla kï fkfï'  weh n‍%s;dkH cd;sl kñka weh leiS g‍%fúia'

,xldjg ixpdrh lrkak wdmq leiS gqla gqla tl oelal ojfia b|,d jYSfj,d jf.aÆ ysáfha' ta ksidu weh úiska ;‍%Sfrdao r: ßhÿre n,m;‍%hla iy ;ukagu lshd ;‍%Sfrdao r:hla wrf.k'

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page