Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label Hanged. Show all posts

fmïj;df.ka WmkaÈk ;E.a.la ke;s ÿlg
17 yeúßÈ ;re‚h idßhlska t,a,s,d

lE.,a, m%foaYfha mdi,l wOHdmkh ,nk YsIHdjla ish fmïj;d iuÕ wukdm ù ish ksfjfia§ f., je<,d f.k Ôú;h ydkslr .ekSug ;e;alr ;sfnkjd' flfia fj;;a f.< je,<d.;a idßh leãu ksid wehf.a Èú .,jdf.k ;sfnk w;r

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page