Gossip Lanka Sinhala Gossip Lanka English Gossip Lanka Tamil

Latest News

Advertisement

Follow Us on Youtube

Gossip Lanka Youtube Channel
Showing posts with label 12 Years. Show all posts


yïnkaf;dáka iqkdñfha ieÕj .sh oeßhla
jir 12lg miq yuqfjhs

^ùäfhda&

fï jkúg iqkdñh isÿù jir 12lg wdikak ld,hla .; fj,d' tod iqkdñh wd ojfia w;=re oyka jQ ;=ka yeúßÈ <oeßhl 12 jirlg miq h<s ish ienE foudmshka w;rg meñŒfï mqj;la jd¾;d fjkjd' ish mshdf.a w‍;af,a t,a,S tod yïnkaf;dg weúo .sh IÍ*d wmard iqkdñ r< myßka ieÕj hoa§

Advertisement

තවත් පුවත්

Gossip Lanka Side News

Advertisement

Like Us on Facebook

gossip lanka facebook page